תחום שבת, גני איילון, ארגון 'ערבתם'

הרב ראובן דויטש
תחום שבת, גני איילון, ארגון 'ערבתם' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this