תורתך שעשועי בעולם הזה ולנצח נצחים

הרב יהושע אבא שאול
תורתך שעשועי בעולם הזה ולנצח נצחים | תש"פ
Share this