תוקף החוזים של ימינו וקניין דברים

הרב אריה פרייזלר
תוקף החוזים של ימינו וקניין דברים | תשע"ח
Share this