תופשי התורה - דברי חיזוק ושו"ת בענייני לימוד התורה ותפילה בימי בין הזמנים, אידיש

הרב שאול אלתר
תופשי התורה - דברי חיזוק ושו"ת בענייני לימוד התורה ותפילה בימי בין הזמנים, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this