תובנות של קצין בסיירת מטכ''ל שגילה את הקב''ה ואת הציבור החרדי

הרב אברהם זהבי
תובנות של קצין בסיירת מטכ''ל שגילה את הקב''ה ואת הציבור החרדי | תשפ"ב
Share this