תהילים פרק כ"ב, 'בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק כ"ב, 'בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו' | תש"פ
Share this