תהילים פרק כ"א, 'למנצח מזמור לדוד ה' בעזך ישמח מלך'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק כ"א, 'למנצח מזמור לדוד ה' בעזך ישמח מלך' | תשע"ט
Share this