תהילים פרק א', 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד'

הרב מאיר שלמה רוזנברג זצ"ל
תהילים פרק א', 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד' | תשע"ח
Share this