שקיעת החמה וצאת הכוכבים במקומות גבוהים ונמוכים

הרב יואל שילה
שקיעת החמה וצאת הכוכבים במקומות גבוהים ונמוכים | תשפ"ג
Share this