שערי תשובה, שער ראשון אות מב

הרב מרדכי רוזנטל
שערי תשובה, שער ראשון אות מב | תשע"א
Share this