שערי תשובה, שער ראשון אות כג-כה

הרב מרדכי רוזנטל
שערי תשובה, שער ראשון אות כג-כה | תש"ע
Share this