שערי תשובה, שער ראשון אות ד'

הרב מרדכי רוזנטל
שערי תשובה, שער ראשון אות ד' | תש"ע
Share this