שערי תשובה, שער א' אות לא, גנות התאווה

הרב מרדכי רוזנטל
שערי תשובה, שער א' אות לא, גנות התאווה | תשע"א
Share this