שעור הלכה, שביתת בהמתו

הרב יואל פרידמן זצ"ל
שעור הלכה, שביתת בהמתו
Share this