שנאת ישראל נגרמת מקרבה לגויים

הרב יוסף צבי בן פורת
שנאת ישראל נגרמת מקרבה לגויים | תשע"ח
Share this