שמש בגבעון דום, בגודל החיוב בניצול הזמן - ניצוצי תורה פניני יראה וחסידות

הרב שאול אלתר
שמש בגבעון דום, בגודל החיוב בניצול הזמן - ניצוצי תורה פניני יראה וחסידות | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this