שמשון הגיבור, הפטרת פרשת נשא

הרב אלחנן ז'ק
שמשון הגיבור, הפטרת פרשת נשא | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this