שמן גזול בנר חנוכה-מצוה הבאה בעבירה בדרבנן

הרב יואל פרידמן זצ"ל
שמן גזול בנר חנוכה-מצוה הבאה בעבירה בדרבנן | תשע"ג
Share this