שמין לשואל ואין שמין לגנב

הרב בנימין סומפולינסקי
שמין לשואל ואין שמין לגנב | תשפ"ב
Share this