שמחת תורה - שמחת הנפש

הרב יוסף צבי בן פורת
שמחת תורה - שמחת הנפש | תש"פ
Share this