שמונה פרקים לרמב"ם פרק ז' ביאור עבודת המידות, כל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן

הרב ישראל גנץ
שמונה פרקים לרמב"ם פרק ז' ביאור עבודת המידות, כל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהן | תשפ"א
Share this