שמונה פרקים לרמב"ם, חזרה על פרק א' ופרקים ב' וג', בעניין נפש האדם האחת וחמשת חלקיה ובעניין איזון המידות ודרך האמצע

הרב ישראל גנץ
שמונה פרקים לרמב"ם, חזרה על פרק א' ופרקים ב' וג', בעניין נפש האדם האחת וחמשת חלקיה ובעניין איזון המידות ודרך האמצע | תש"פ
Share this