שמואל פרק ט'

הרב אלחנן ז'ק
שמואל פרק ט' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this