שמואל א', פרק כ"ה פסוק כ"ט

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שמואל א', פרק כ"ה פסוק כ"ט | תשע"ו
Share this