שמואל א', פרק כ"ה

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שמואל א', פרק כ"ה | תשע"ו
Share this