שמואל א', פרק כ"ג, כ"ד

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שמואל א', פרק כ"ג, כ"ד | תשע"ו
Share this