שמואל א', פרק י'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק י' | תשע"ד
Share this