שמואל א', פרק ח'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק ח' | תשע"ד
Share this