שמואל א', פרק ד'

הרב משה קארפ זצ"ל
שמואל א', פרק ד' | תשע"ד
Share this