שלטי גבורים וראבי''ה בהיתר פס''ר ביכול לעשות רצונו ללא פ''ר דאיסורא

הרב אליעזר בן פורת
שלטי גבורים וראבי''ה בהיתר פס''ר ביכול לעשות רצונו ללא פ''ר דאיסורא | תשע"ט
Share this