שלושה דברים חשובים בעייני הקב"ה, כל איש ואיש מישראל באופן אישי, וכל מעשה ומעשה של יהודי ולו הקטן ביותר... ולכן עלינו לדעת לייקר את מעשינו ולהכיר בערכו של כל מעשה קטן

הרב נחום רפפורט
שלושה דברים חשובים בעייני הקב"ה, כל איש ואיש מישראל באופן אישי, וכל מעשה ומעשה של יהודי ולו הקטן ביותר... ולכן עלינו לדעת לייקר את מעשינו ולהכיר בערכו של כל מעשה קטן | תש"פ
Share this