שלום בית, איך יתכן שאדם לא יתן צדקה ובגלל זה אשתו תסטה -דברים לזכרו של נפתלי הרץ ז''ל

הרב משה יעקב קליין
שלום בית, איך יתכן שאדם לא יתן צדקה ובגלל זה אשתו תסטה -דברים לזכרו של נפתלי הרץ ז''ל | תשע"ח
Share this