שיעור תורני במאנסי בביהמ''ד אור חיים בטעם שאין מברכין על מצוות צדקה, אידיש

הרב שאול אלתר
שיעור תורני במאנסי בביהמ''ד אור חיים בטעם שאין מברכין על מצוות צדקה, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this