שיעור מו''מ ושיח של תורה בענייני עד אחד נאמן באיסורין עם דברי חיזוק במעלתה של "תורת אמת" ליישר את קומת האדם, אידיש

הרב שאול אלתר
שיעור מו''מ ושיח של תורה בענייני עד אחד נאמן באיסורין עם דברי חיזוק במעלתה של "תורת אמת" ליישר את קומת האדם, אידיש | תשפ"ג
Share this