שיעור בשיטת הרמב"ם שאין קניין אודיתא באומר בפני עדים מכרתי - חידה''ר סימן קפט ס''ק א'

הרב שאול אלתר
שיעור בשיטת הרמב"ם שאין קניין אודיתא באומר בפני עדים מכרתי - חידה''ר סימן קפט ס''ק א' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this