שיעור בענין תפיסה לבעל חוב אם צריכה קנין

הרב שאול אלתר
שיעור בענין תפיסה לבעל חוב אם צריכה קנין | תשפ"ג
Share this