שיעור בענין ספיקא דדינא בשמיטת כספים, חוהמ''ס סוכות, ביתר

הרב שאול אלתר
שיעור בענין ספיקא דדינא בשמיטת כספים, חוהמ''ס סוכות, ביתר | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this