שיעור בענייני ספיקא דדינא בשמיטת כספים, נאמר בישיבת "פני מנחם" אלול

הרב שאול אלתר
שיעור בענייני ספיקא דדינא בשמיטת כספים, נאמר בישיבת "פני מנחם" אלול | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this