שיעור בספה''ק פרי הארץ פר' נשא, חכמתו מרובה ממעשיו - העצה לזה עשיית כלים אחר ריבוי אור

הרב אברהם מרדכי אלתר
שיעור בספה''ק פרי הארץ פר' נשא, חכמתו מרובה ממעשיו - העצה לזה עשיית כלים אחר ריבוי אור | תשפ"ג
Share this