שיעור בספה"ק "פרי הארץ" פר' וארא - בעניין דרגות ומדרגות במהות הדיבור

הרב אברהם מרדכי אלתר
שיעור בספה"ק "פרי הארץ" פר' וארא - בעניין דרגות ומדרגות במהות הדיבור | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this