שיעור בספה"ק פרי הארץ לפרשת קדושים - 'איזהו חכם' – ביאור מהות החכמה

הרב אברהם מרדכי אלתר
שיעור בספה"ק פרי הארץ לפרשת קדושים - 'איזהו חכם' – ביאור מהות החכמה | תשפ"ג
Share this