שיעור בסוגיא דהוא לפדות ובנו לפדות (קידושין כט) בגדר מצוה דגופיה עדיפא, אידיש

הרב שאול אלתר
שיעור בסוגיא דהוא לפדות ובנו לפדות (קידושין כט) בגדר מצוה דגופיה עדיפא, אידיש | תשפ"ג

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this