שיעור במכינה הקדם צבאית ביתיר, בעניין מעשה אבות סימן לבנים

הרב דוד לאו
שיעור במכינה הקדם צבאית ביתיר, בעניין מעשה אבות סימן לבנים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this