שיעור בדברי הכסף משנה שטבילה מטהרת ביציאה מהמקווה , עם דברי התעוררות בעקבות הסתלקותו של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל ודברי חיזוק ללימוד התורה בימי בין הזמנים

הרב שאול אלתר
שיעור בדברי הכסף משנה שטבילה מטהרת ביציאה מהמקווה , עם דברי התעוררות בעקבות הסתלקותו של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל ודברי חיזוק ללימוד התורה בימי בין הזמנים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this