שיעור בגמרא, פרק אין עומדין דף ל, לא

הרב יעקב ביר
שיעור בגמרא, פרק אין עומדין דף ל, לא
Share this