שיעור בגדרי לאו דלא יגוש בשמיטת כספים, בדברי החידושי הרי"ם על חו"מ סימן ס"ז תחילת סק"ז

הרב שאול אלתר
שיעור בגדרי לאו דלא יגוש בשמיטת כספים, בדברי החידושי הרי"ם על חו"מ סימן ס"ז תחילת סק"ז | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this