'שים שלום עלינו', עבודת היהודי במידות בין אדם לחבירו בלימוד זכות ואהבת ישראל, אידיש

הרב שאול אלתר
'שים שלום עלינו', עבודת היהודי במידות בין אדם לחבירו בלימוד זכות ואהבת ישראל, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this