שיח ומשא ומתן תורני בענייני שמיטת כספים פרוזבול ועוד - ירחי כלה מונטריאול בראשות הגאון רבי אהרן טאבאק שליט"א, אידיש

הרב שאול אלתר
שיח ומשא ומתן תורני בענייני שמיטת כספים פרוזבול ועוד - ירחי כלה מונטריאול בראשות הגאון רבי אהרן טאבאק שליט"א, אידיש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this