שיחת מוסר, במסגרת ירחי כלה שעי ישיבת פוניבז

הרב משה שפירא זצ"ל
שיחת מוסר, במסגרת ירחי כלה שעי ישיבת פוניבז | תשס"ח
Share this