שיחת חיזוק לזמן קיץ

הרב אביעזר פילץ
שיחת חיזוק לזמן קיץ | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this